Běžte zpět na předcházející stránku

CROATIA YACHT CHARTER – SOUKROMÉ ÚDAJE

Croatia Yacht Charter (CYC) se zavazuje chránit vaše soukromí a poskytnout vám ten nejlepší možný zážitek na našich webových stránkách. Abychom obohatili váš zážitek na našich stránkách, shromažďujeme určité osobní informace o vás, které nám pomáhají přizpůsobit naši nabídku vašim chutím a preferencím.

Přečtěte si následující politiku k tomu, abyste pochopili, jak se zachází s vašimi osobními informacemi, pokud plně využíváte naše webové stránky. Tato politika se může časem měnit, proto si ji pravidelně prohlížejte.

Soukromé daje se používají jako online ochrana soukromí našich uživatelů. Můžete se na webové stránky CYC podívat zdarma, bez jakéhokoliv přenechání odhalení vaší identity nebo zanechání vašich osobních údajů jakéhokoliv druhu. Vpřípadě, že se rozhodnete využít naše služby, je nezbytné, abyste nám poskytli vaše osobní údaje, abychom mohli dokončit vaši rezervaci a pronajmout požadovanou službu.

Vaše osobní data zůstávají chráněná.

Sbíráme pouze informace potřebné k dokončení postupu rezervace nebo jiné požadované služby a používáme pouze informace, které jsme obdrželi přímo od vás.

SBĚR INFORMACÍ O VÁS

CYC sbírá informace o vaší totožnosti a další osobní identifikační údaje pouze pokud se rozhodnete využít našich služeb.

Když navštívíte webové stránky CYC, náš webový server automaticky sbírá informace o IP adrese vašeho počítače, typ vašeho prohlížeče, název vaší domény, dobu vašeho přístupu, adresy webových stránek, ze kterých přicházíte a veškeré informace o stranách, které navštívíte na našich stránkách.
Používáme tyto informace ke zpracování statistiky o používání našich stránek, abychom zlepšili kvalitu stránek.

Poznámka: naše webové servery nesbírají vaše e-mailové adresy ani jiné informace, které by mohly být personálně identifikovatelné.

POUŽITÍ NASBÍRANÝCH INFORMACÍ

Vaše osobní informace používáme:

Nasbírané informace nebudou použity pro účely, které nejsou uvedeny v tomto prohlášení.

Společnost CYC neprodává, neobchoduje, nepronajímá ani nedává vaše údaje třetí osobě, pokud to není potřebné k tomu, aby vám poskytla služby.

V případě, že si nepřejete dostávat informace o změnách na našich stránkách, oznámení o našich nabídkách a další propagační informace, neváhejte nás o tom informovat. Poté, co obdržíme vaše oznámení, bude vaše jméno odstraněno z našeho seznamu.

Společnost CYC může prozradit osobní informace

BEZPEČNOST NASBÍRANÝCH INFORMACÍ

Společnost CYC se obzvláště stará o to, aby nasbírané informace o uživateli byly v bezpečí a chráněné před ztrátou, změnami, neoprávněným přístupem nebo jakýmkoliv zneužitím. Vyplňování e-mailových formulářů, žádostí o rezervaci a dalších dotazníků je vysoce chráněný postup.

Náš počítačový systém používá programy, které rozpoznají každý neoprávněný přístup k vašim údajům, po kterém rychle reagují. Náš webový server je vysoce chráněný před neoprávněným přístupem (fyzickým nebo elektronickým). Vaše údaje jsou uloženy na serverech řízených na heslo s omezeným přístupem.

JAK VÁS BUDEME KONTAKTOVAT?

Běžný postup rezervační služby i otázky nebo problémy ohledně vybrané služby budou projednávané prostřednictvím kontaktních informací, které nám dáte (e-mail, telefon nebo fax).

„POVĚZTE PŘÍTELI”

Přečtěte si pozorně tuto informaci. Použití „Povězte příteli“ znamená váš souhlas s předpisy a podmínkami uvedenými níže.

Pokud pošlete e-mail příteli, použijeme informaci, kterou nám poskytnete, tj. jméno příjemce a váš vzkaz, abychom zaslali e-mailovou zprávu příjemci. S tímto e-mailem zacházíme jako se soukromou korespondencí mezi odesílatelem a příjemce. Obsah tohoto e-mailu nebude uložen.

Neprozradíme adresy, dokud o to nejsme požádáni zákonem, nebo, v dobré víře, věříme, že taková akce je nezbytná k:

Jakékoliv zneužití e-mailové služby společnosti CYC poskytnutím nesprávné e-mailové adresy nebo přeposláním někomu jinému při „posílání e-mailu příteli“ může mít za následek zrušení vašeho členství a prozrazení informace o vás, včetně IP adresy počítače, jako součást jakéhokoliv vyšetřování vašich akcí.

ZMĚNY V OCHRANĚ SOUKROMÍ

Občas můžeme změnit naši politiku v oblasti ochrany soukromí i naše zřeknutí se práv. Oznámíme tyto změny na této stránce i na stránce ochrany soukromí, aby si byli naši návštěvníci vždy vědomí toho, jaké informace sbíráme, jak je používáme a za jakých okolností sdílíme tyto informace s ostatními.