KAUCJA

Wielu klientów pyta o kaucję. Co to jest? Dlaczego musisz zapłacić kaucję?

Czy jest to opłata zwrotna? Przeczytaj kolejny paragraf. Kaucja to suma, którą musisz zapłacić w razie jakichkolwiek uszkodzeń powstałych w konsekwencji nieprawidłowego obchodzenia się z łodzią podczas czarteru. Wszystkie łodzie są ubezpieczone w Casco, a kaucja musi zostać wpłacona w przystani startowej przy odbiorze łodzi przez klienta. Kaucję można zapłacić gotówką bądź kartą kredytową. Zostanie ona zwrócona w całości, chyba że przy zwrocie jachtu zostaną znalezione zniszczenia bądź usterki jachtu bądź jego wyposażenia, albo gdy wystąpią zażalenia osób trzecich odnośnie użytkowania jachtu przez osobę czarterującą. W przypadku utraty bądź zniszczenia wyposażenia, a w szczególności części jachtu i samego jachtu, firma czarterowa zatrzyma sumę (cały depozyt bądź jego część) odpowiadającą wysokości kosztów naprawy, nabycia bądź kupna wyposażenia bądź części jachtu. W przypadku, gdy na skutek zniszczenia jacht nie nadaje się więcej do czrteru, firma czarterowa ma prawo zatrzymać całą kaucję na pokrycie strat. Wysokość kaucji to maksymalna wysokość kosztów, jakie możesz ponieść za ewentualne zniszczenia. Pokrycie wszelkich kosztów powyżej tej sumy firma czarterowa uzyska z ubezpieczenia.